برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/09/13

برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/09/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاء پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

اجـرای سـاخـتـمـان­هـای بـتـنـی

 

عمران و معماری

 

اجرا

 

پایه3به2 و

پایه2به1

 

8:30

چـهـارشـنـبـه

98/09/13

 

پـنـجـشـنـبـه

98/09/14

 

پـنـجـشـنـبـه

98/09/14

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب