استعلام اجرای ابنیه و خرید یک دستگاه آسانسور جهت دفتر نمایندگی شهربابک

استعلام اجرای ابنیه و خرید یک دستگاه آسانسور جهت دفتر نمایندگی شهربابک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد اجرای ابنیه و خرید یک دستگاه آسانسور جهت دفتر نمایندگی خود در شهر شهربابک را دارد

آخرين مهلت : پنج شنبه ١٣٩٨/٠٩/٢١

 آخرین مطالب