ارتباط با کمیسیون بانوان

 

جهت ارتباط با کمیسیون بانوان از ایمیل زیر استفاده نمایید

 

 

Banovan@kermanceo.ir

 

 

 

لینک گروه واتس آپ کمیسیون مشورتی بانوان نظام مهندسی

 

 آخرین مطالب