موفقیت در نظام مهندسی نیازمند تعاملات جمعی است

مهندس رجبی گفت : تعاملات دو به دو باید به تعاملات جمعی تبدیل شود و بدون توجه به این مسئله نمیتوان در پیاده سازی اهداف قانون نظام مهندسی به درستی عمل کرد .

١٣٩٥/١٠/٢٩

مراسم تودیع از آقای دکتر ترکان ریاست شورای ششم نظام مهندسی ساختمان کشور

معارفه ی آقای مهندس رجبی ریاست شورای هفتم نظام مهندسی کشور

١٣٩٥/١٠/٢٩
نشریه سازمان
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا